Zostań Patronem
OPEN YOUR MIND - OYM Project
Witaj!
Open Your Mind (OYM) to projekt naukowo-filozoficzny, którego pełny start zaplanowany jest na 2020 r.
Planem realizowanym w 2019 r. jest budowa wstępnej struktury organizacyjnej w Częstochowie1 (objaśnienia na końcu strony).

Jeżeli chcesz spróbować przeżyć przygodę swojego życia, będąc częścią dużego i fascynującego projektu, którego celem jest realizacja najistotniejszej kwestii2 stojącej przed naszą cywilizacją w XXI wieku, to jesteś we właściwym miejscu i we właściwym czasie.
Jeżeli jednak poczujesz, że to nie jest dla Ciebie, wówczas proszę Cię prześlij adres powyższej strony osobie, która może posiadać odpowiednie predyspozycje.

Na pewno uda nam się znaleźć wspólny język i wspólnie dokonamy wielkiej rzeczy, jeżeli:
1 z 10 » Masz w pełni otwarty umysł!

Powyższe określenie wymaga szczegółowego doprecyzowania, ze względu na fakt jego częstego NADUŻYWANIA!
Czym zatem jest otwarty umysł? Jak można go zdefiniować? Czy Ty na pewno go posiadasz?

Otwarty umysł - to zdolność do zmiany poglądu pod wpływem racjonalnych argumentów, o większej wadze łącznej od tych, które ten pogląd ukształtowały.


Schemat 1
Schemat 1: Nowe racjonalne kontrargumenty są podobnej wielkości co stare argumenty, lecz występują w większej ilości, co sprawia, że ich łączna waga przeważa na szali decyzyjnej.

Schemat 2
Schemat 2: Nowe racjonalne kontrargumenty występują w mniejszej ilości, lecz ich rozmiar sprawia, że ich łączna waga przeważa na szali decyzyjnej.


Czynniki warunkujące otwarty umysł:

Koncentracja - czyli umiejętność skupienia uwagi, to proces niezbędny do skutecznego wychwytywania informacji (kontrargumentów) płynących z otoczenia.

Wyjaśnienie: bez odpowiedniego skupienia uwagi nie jesteś w stanie dostrzec oraz dopuścić do swojej świadomości faktu istnienia argumentów z koszyka nr 2 na schematach. W trakcie rozmowy, oznacza to umiejętność uważnego i PEŁNEGO wysłuchania poglądów swojego rozmówcy, nawet wtedy (a zwłaszcza wtedy) gdy wstępnie się z nimi nie zgadzasz!

Analiza - czyli proces myślowy zachodzący w Twoim umyśle, niezbędny do samodzielnej weryfikacji pozyskanych informacji pod kątem ich racjonalności, spójności oraz rzetelności. Podczas procesu analizy po raz drugi musi pojawić się zjawisko koncentracji, bez której proces ten byłby zaburzony lub wręcz niemożliwy.

Dwa powyższe czynniki pokazują, że jednym z kluczy do otwartego umysłu powinna być umiejętność prowadzenia otwartej, spokojnej i wyważonej rozmowy, w której nie ma miejsca na przerywanie, monologi, walkę, ignorancję, przekrzykiwania i emocje, musi zaś znaleźć się miejsce na:
  • szacunek do drugiej strony,
  • zainteresowanie i próbę zrozumienia odmiennych poglądów,
  • dociekanie, czyli zadawanie pytań (rola badacza),
  • merytoryczną argumentację,
  • chwile pauz, służące obu stronom (analiza danych).Na zakończenie tego punktu chciałbym Ci przedstawić jeszcze jedną definicję, stworzoną w ramach OYM:

Osoba o otwartym umyśle - to osoba, która co pewien czas i na pewien moment potrafi zostać wrogiem dowolnego ze swoich poglądów, po to aby w nowej rzeczywistości oraz przy nowym zasobie informacji móc w sposób rzetelny ponownie przeprowadzić proces jego falsyfikacji (sprawdzenia).

Próby podważania własnych poglądów są niezbędnym elementem samorozwoju człowieka!
Porozmawiajmy!
E-mail poczta@oym.pl
Facebook FB.com/radek.brewka
W przypadku kontaktu za pomocą serwisu Facebook: wyślij mi zaproszenie do grona znajomych oraz wyślij do mnie krótką wiadomość, abym wiedział, że chodzi o projekt OYM.
1 Struktura organizacyjna w Częstochowie będzie miała za zadanie przygotowanie wstępnego zaplecza organizacyjnego pod uruchomienie projektu w Polsce w przyszłym roku. W dalszym etapie (3 do 6-ciu miesięcy po wystartowaniu projektu w Polsce) założeniem jest uruchomienie pełnowartościowego zaplecza biurowego przed dalszą ekspansją globalną.
Dodatkowe umiejętności, które na chwile obecną są mile widziane wśród osób chcących wziąć udział w projekcie: biegła znajomość języka angielskiego, programowanie OOP PHP, projektowanie grafiki użytkowej, składanie i montowanie filmów, inne ...